KUBICOV��, Hana. Profesn�� kompetence soci��ln��ch pracovn��k�� v domov�� pro seniory. Vedoucí V��zdal, Franti��ek. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra psychologie. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/16777.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.