KUN��AR, Ale��. V��konov�� nap����ov�� m��ni��e. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 62 s. (46 596 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30097. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav po����ta��ov��ch a komunika��n��ch syst��m��. Vedoucí práce Posp����il��k, Martin.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.