KUT��LKOV��, Erika. Inteligentn�� elektroreologick�� tekutiny. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 65 s. ISBN 978-80-7678-019-4. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/49755. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Vedoucí práce Sedla����k, Michal.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.