KVASNICOV��, Vendula. Jugendsprache in der Online-Kommunikation. Sprachkulturelle Ausdrucksformen der Jugendlicher in Deutschland. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 76 s. (84 038 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31661. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav modern��ch jazyk�� a literatur. Vedoucí práce ��ilh��nov��, Renata.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.