KYNCL, Pavel. Materi��ln�� a technick�� p��ipravenost Zdravotnick�� z��chrann�� slu��by Olomouck��ho kraje na ��e��en�� dopravn�� nehody autobusu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 108 s. (141 199 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/49734. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Musil, Miroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.