LAP����KOV��, Darina. Non-productive Plural Patterns in English. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 45 s. (56 100 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/21300. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav anglistiky a amerikanistiky. Vedoucí práce Machov��, Dagmar.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.