MAAR, Stanislav. Prevence syndromu vyho��en�� u pracovn��k�� N��zkoprahov��ch za����zen�� pro d��ti a ml��de��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2015, 101 s. (194 853 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/31105. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pedagogiky a psychologie. Vedoucí práce Pl��kov��, Alena.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.