MACH��LEK, Radek. Anal��za krizov��ho ����zen�� a bezpe��nostn�� dokumentace p��i povodn��ch obce Uhersk�� Brod. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2016, 77 s.(82 294 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39380. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce ��afa����k, Zden��k.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.