MACH, Václav. Modernizace poplachového detektoru určeného pro ochranu skleněných ploch. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 41 s. ISBN 978-80-7678-004-0. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/46011. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.