MALOVAN��, Libor. ����zen�� n��klad�� v podniku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2009, 60 s., 8 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/8472. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, Institut bezpe��nostn��ch technologi��. Vedoucí práce Kone��n��, Ji����.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.