MARE��OV��, Dana. Anal��za a n��vrh na zefektivn��n�� vybran��ch proces�� v COLORLAK, a.s. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2011, 67 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/17926. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav ekonomie. Vedoucí práce Barto����kov��, Romana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.