MATERNA, Miroslav. 1. Teoretick�� ����st: Form��ty obrazu a jejich vyu��it�� ve filmu 2. Praktick�� ����st. Vedoucí Liebenberger, J��lius. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Audiovize. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/37096.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.