MATU��INCOV��, Marcela. Anal��za financov��n�� p����sp��vkov��ch organizac�� z��izovan��ch obcemi. Vedoucí Skopal��k, Ale��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/8765.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.