MCEVOY, Jitka. ��esk�� pohled na britsk�� ��kolsk�� syst��n, jeho soci��ln�� aspekty a srovn��n�� s ��esk��m ��kolstv��m. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 98 s., 5 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/12494. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Va��kov��, Zde��ka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.