MIKYTA, Tom����. Der Einfluss von Werbeausgaben auf den Wert eines Unternehmens, aufgezeigt am Beispiel eines Unternehmens. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 50 s. (64 489 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/20984. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav jazyk��. Vedoucí práce Simon, Gerhard.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.