MOR��VKOV��, Romana. [NEOBH��JENO] Dobrovolnictv�� ve Zl��nsk��m kraji. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 64 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/20836. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Jurt��kov��, Michaela.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.