NAVR��TILOV��, Drahom��ra. D��t�� jako subjekt rodinn��ho pr��va. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2013, 64 s. (112 702 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/20379. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Katedra pr��va a pr��vn�� v��dy. Vedoucí práce Va��kov��, Zde��ka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.