NEUMANOV��, Vendula. Podporovan�� zam��stn��v��n�� jako forma integrace znev��hodn��n��ch osob do spole��nosti. Vedoucí ��vecov��, Miriam. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/5768.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.