NEVRKLOV��, Barbora. V��voj a charakterizace polystyr��nov��ho kompozitu s vrstven��mi s��t��mi z uhl��kov��ch nanotrubic a jeho elektrick�� vlastnosti v pr��b��hu stla��ov��n��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 65 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/12919. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� polymer��. Vedoucí práce Slobodi��n, Petr.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.