NOVOTN�� K������KOV��, Olga. Kyselinov�� profil r��vov��ch v��n v pr��b��hu technologick��ho procesu. Vedoucí Val����ek, Pavel. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav anal��zy a chemie potravin. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28234.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.