O������DALOV��, Martina. Hodnocen�� organoleptick��ch vlastnost�� vybran��ch bylinn��ch ��aj��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 104 s., 6 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4106. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav potravin����sk��ho in��en��rstv��. Vedoucí práce ��krov��nkov��, So��a.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.