OBDR����LEK, Ladislav. Projekt stanoven�� konkuren��n�� strategie firmy Rubena, a.s., odd��len�� kl��nov��ch ��emen��, na trhu z��padn�� Evropy. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 78 s., 5 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2216. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce ��lampa, Viktor.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.