OBROVSK��, Petra. 1. Dokumentace p����pravy a realizace bakal����sk�� pr��ce a re��er��e 2. Paper Dolls - kreslen�� animovan�� film. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2011, 31 s., 13 s. obrazov��ch p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/16130. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, ��stav animace a audiovize. Vedoucí práce ��ivock��, Jan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.