OBSTOV��, Martina. Projekt marketingov�� komunikace firmy Firemky s.r.o. s vyu��it��m nov��ch trend�� v t��to oblasti. Vedoucí Kacr, Josef. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu a marketingu. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/25812.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.