OCHONSK��, Pavel. Bio-inspirovan�� design. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 64 (69 975 znak�� v��etn�� mezer). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/51666. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Design obuvi. Vedoucí práce Dokulilov��, Martina.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.