OLEHLOV��, Jana. Tati, ty jsi m��j albatros - kreslen�� animovan�� film. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2017, 50 s. (56 208). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/39716. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Animovan�� tvorba. Vedoucí práce Zeman, Michal.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.