ONDR����KOV��, Hana. Komunikace jako z��kladn�� n��stroj motivace a veden�� lid��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 77s., 7 s. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/11358. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, Skupina managementu a ekonomiky. Vedoucí práce ��eho��, Anton��n.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.