ONI, Eniola Adebukola. N��vrh elektronick��ho obchodn��ho domu pro firmu mal��ho rozsahu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2017, 78 p. , 3 p. illust.Question. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/40975. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav informatiky a um��l�� inteligence. Vedoucí práce Ja��ek, Roman.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.