PÖSCHL, Marek. Vliv složení kaučukových směsí na bariérové vlastnosti vulkanizátů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 55 s. ISBN 978-80-7454-995-3. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/46007. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav inženýrství polymerů. Vedoucí práce Měřínská, Dagmar.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.