PATLOKOV��, Jana. Sledov��n�� texturn��ch zm��n ve vybran��ch parti��ch vyzr��l��ho hov��z��ho masa. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 66 s. (77 223 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28577. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav technologie potravin. Vedoucí práce G��l, Robert.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.