PAU����KOV��, Tereza. Vzd��l��v��n�� Rom�� na 1. stupni z��kladn�� ��koly. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 53 s. (77 570 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28946. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce Balv��n, Jaroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.