PAWLIK, Daniel. Využití lehkého opevnění vz. 37 pro ochranu obyvatelstva za válečného stavu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50053. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Kyselák, Jan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.