PAWLIK, Daniel. Vyu��it�� lehk��ho opevn��n�� vz. 37 pro ochranu obyvatelstva za v��le��n��ho stavu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2021, 62 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50053. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Kysel��k, Jan.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.