PE��T��LOV��, Vladislava. Projekt zaveden�� on-line objedn��vek a rezervac�� ubytov��n�� v cestovn�� agentu��e Ubytovani.cz. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 92 s., 9 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/3671. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav managementu. Vedoucí práce Voloch, Jaroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.