PER��TKOV��, Petra. Posouzen�� skladov��ch z��sob s c��lem stanoven�� optim��ln�� v����e. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2007, 61 s., 5 s. p��iloh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/4184. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Ba��ura, Rudolf.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.