PETRJANO��OV��, Alena. Smlouvy s rodi��i a vyu��it�� Individu��ln��ho v��chovn��ho pl��nu na st��edn�� ��kole. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 45 s. (58 741 zak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28928. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav ��koln�� pedagogiky. Vedoucí práce Navr��tilov��, Hana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.