PHAM, Phat Tien. Vliv fintech pr��myslu na v��konnost bank: P����padov�� studie z Vietnamu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2023, 46 s. ISBN 978-80-7678-154-2. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52428. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav podnikov�� ekonomiky.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.