PODLIPN��, David. Povrchov�� ��pravy polymer�� pro zv����en�� bun����n�� proliferace. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 82 s. (16 182 slov). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30332. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta technologick��, ��stav in��en��rstv�� polymer��. Vedoucí práce Humpol����ek, Petr.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.