POPELKA, Jaroslav. Frakt��ln�� a Neuro-Frakt��ln�� Kryptologie. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2010, 60 s., 10 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/14366. Tomas Bata University in Zl��n. Faculty of Applied Informatics, ��stav automatizace a ����dic�� techniky. Vedoucí práce Oplatkov��, Zuzana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.