POVOLNÁ, Lucie. Význam vybraných indikátorů v souboru informací důležitých pro rozhodnutí o nákupu obráběcích strojů. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2021, 44 s. ISBN 978-80-7454-999-1. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/46009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav ekonomie.

Citace PRO

Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit adresu zdroje.