PULKERT, Michal. Revize elektrick��ch instalac�� v s��t��ch n��zk��ho nap��t��. Vedoucí Navr��til, Milan. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta aplikovan�� informatiky, ��stav elektroniky a m����en��. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/51820.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.