R��ZNEROV��, Monika. Anal��za pasivn��ch bankovn��ch produkt�� pro retailovou klientelu. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 116 s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/30652. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, Vy������ odborn�� ��kola ekonomick��. Vedoucí práce Posp����il��kov��, Eli��ka.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.