RAJCHL, Jan. [NEOBH��JENO] Zhodnocen�� logistick��ho zabezpe��en�� HZS p��i po����rech v okrese Uhersk�� Hradi��t��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 65 s. (74 735 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29386. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta logistiky a krizov��ho ����zen��, ��stav krizov��ho ����zen��. Vedoucí práce Musil, Miroslav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.