RIESNER, Pavel. Kriminalita p����slu��n��k�� Policie ��esk�� republiky a formy jej�� prevence. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2006, 50 s., 8 s. obr pr��loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/2171. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Univerzitn�� institut, Institut mezioborov��ch studi��. Vedoucí práce Man, Vlastislav.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.