ROJKO, Jakub. Komparativn�� anal��za dan�� z p����jm�� pr��vnick��ch osob ve spole��nosti XY v ��esk�� republice a na Slovensku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 76 s. (84 823 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/29321. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav financ�� a ����etnictv��. Vedoucí práce Janou��ek, Roman.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.