RU��I��KOV��, Krist��na Lenka. Kreativn�� Evropa - MEDIA a jeho dopad v ��esk�� a Slovensk�� republice. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2019, 50.s. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/43922. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Audiovize. Vedoucí práce Kalandrov��, Pavl��na.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.