SCHNEIDER, Daniel. Videohra s tematikou bludi��t��. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2022, 82 s. (83 897 znak��). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/50543. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta multimedi��ln��ch komunikac��, Ateli��r Digit��ln�� design. Vedoucí práce Nov��k, Pavel.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.