SCHOTLIOV��, Lenka. Anal��za c��l�� z��jmov��ch skupin firmy KAZETO, s.r.o. a jejich vlivu na c��lov�� chov��n�� podniku. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2005, 56 s., 5 s. obr. p����loh. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/35782. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta managementu a ekonomiky, ��stav ekonomie. Vedoucí práce Dohnalov��, Zuzana.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.