STRNAD, Jan. Strukturní tělesa s odolností vůči dynamickému zatížení. Vedoucí Bílek, Ondřej. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství. ISBN 978-80-7678-170-2. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/52446.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.