SV��ROVSK��, Petra. Arteterapie jako prost��edek pro v��estrann�� rozvoj d��t��te s autismem. Zl��n: Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��, 2014, 67 s. (133385). Dostupné také z: http://hdl.handle.net/10563/28973. Univerzita Tom����e Bati ve Zl��n��. Fakulta humanitn��ch studi��, ��stav pedagogick��ch v��d. Vedoucí práce ��alenov��, Eva.
Citační styl:

Uložit do
Citace PRO
Citace byla vytvořena citačním generátorem. Doporučujeme proto ověřit její správnost.
U elektronických zdrojů je nutné doplnit URL adresu do citace ručně.
The citation was created by the citation generator, check it for accuracy before using it.
For e-resources, it is necessary to add the URL address to the citation manually.